سامانه‌ای که مشاهده می‌کنید، نسخۀ آزمایشی‌ست. برای استفاده از نت‌بانک سامان به https://ib.sb24.com مراجعه کنید.

کلید این شعبه در دست شماست

کاهش هزینه‌های دریافت خدمات بانکی برای مشتری، یکی از اهداف اساسی ما برای راه‌اندازی بانکداری مدرن و از اصلی‌ترین ارکان آن یعنی اینترنت‌بانک در کشور بوده است. با نت‌بانک سامان، زمان و مکان جغرافیایی مانعی برای دسترسی شما به خدمات بانکداری نخواهد بود. نت‌رمز سامان ابزاری برای تولید رمز تصادفی و یک‌بار‌مصرف است که در صورت درخواست در اختیار شما قرار می‌گیرد. برای دریافت نت‌رمز سامان به یکی از شعبه‌های بانک بیایید.

توجه

ـ نشانی نت‌بانک سامان https://ib.sb24.com است. اطلاعات کاربری خود را در سایت دیگری وارد نکنید.
ـ برای ورود از مرورگرهای
Google Chrome 12, Internet Explorer 8, FireFox 6, Opera 9, Safari 5.0
و بالاتر استفاده کنید.

خوب است بدانید

ـ هرگز رمز ورود و اطلاعات کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
ـ ما هرگز اطلاعات شخصی و بانکی شما را به هیچ طریقی همچون ایمیل، تلفن یا پست درخواست نمی‌کنیم.

رمزینه

- رمزینه ابزاری برای تولید رمز تصادفی و یکبار مصرف است که در صورت درخواست در اختیار شما قرار می گیرد.
- برای دریافت رمزینه به یکی از شعبه های بانک بیایید.